Lagers NSK aangepast aan eisen servomotoren

NSK lanceert een gamma diepgroefkogellagers dat speciaal aangepast is aan de

specifieke eisen van servomotoren. Dankzij de ontwikkeling van een speciale

smeringsoplossing en een zeer effectieve wrijvingsarme afdichting, overwinnen de

oplossingen van NSK de beperkingen van conventionele lagers bij toepassing in

servomotoren.

Voor wentellagers vormen servomotoren een uitdaging. Door hun frequente start-, stop- en

omkeerbewegingen en de kleine corrigerende bewegingen die door de sensor worden

veroorzaakt, leidt het typische bewegingsprofiel van servomotoren tot lagers onder intense

spanning. Bovendien veegt de frequente omkering en de daarmee gepaard gaande

microtrillingen de oliefilm tussen het rolelement en het loopvlak weg (zonder mogelijkheid

tot nasmeren). Zeker in vergelijk met de continue roterende lagers die in conventionele

elektromotoren ingezet worden is dat het geval.

De gevolgen hiervan zijn onder meer het genereren van lokale microwrijvingen op de

loopbaan. Deze wrijving wordt veroorzaakt als de smeerfilm onvoldoende is en zo metaalop-

metaal contact ontstaat tussen de loopbaan en de kogel.

Om deze problemen te overwinnen ontwikkelde NSK een speciaal vet dat bekend staat als

EA7. Vergeleken met conventionele vetten biedt EA7 verbeterde smeereigenschappen als

deze onderhevig is aan microtrillingen. De smering helpt de lagers ook om een lager

wrijvingskoppel te ontwikkelen, wat op zijn beurt leidt tot een minimaal vermogensverlies. In

de praktijk leidt het gebruik van met EA7 gesmeerde lagers in servomotoren tot een langere

levensduur en de verdubbeling van service-intervallen.

Een bijkomende factor die de levensduur van de servomotoren verhoogt, is de netheid

tijdens het gebruik. Als de lagersmering partikels (zoals metaal of zwavel) afgeeft die zich

verplaatsen naar omringende componenten kan de encoder vuil worden. Na verloop van

tijd zal deze vervuiling de motor verhinderen om zijn exacte positie te detecteren.

Daarnaast kan lekkend smeermiddel leiden tot slippen tijdens het remmen, wat op zijn

beurt leidt tot onnauwkeurigheid in de positionering.

Om een oplossing te bieden voor het verontreinigingsprobleem ontwikkelde NSK een ander

type smering voor servomotorische toepassingen, LGU genaamd. Vergeleken met lithium

gebaseerde smering, geeft LGU ongeveer 90% minder zwavel- en metaaldeeltjes af,

waardoor het bijdraagt aan de langdurige reinheid van de lageromgeving. Het resultaat: de

onderhoudsintervallen worden met een factor 1,5 verlengd.

Bedrijven die servomotoren bouwen of integreren, kunnen kiezen welke smering het best

geschikt is. EA7 verlengt de levensduur van diepgroefkogellagers wanneer deze

onderworpen worden aan de microbewegingen die typisch zijn voor servomotoren, terwijl

LGU het verplaatsen van deeltjes naar omringende componenten tot een minimum beperkt.

Daardoor wordt een onnauwkeurige positionering voorkomen. Deze twee kwalitatieve

smeringsoplossingen zijn als optie beschikbaar voor het gamma diepgroefkogellagers die

NSK ontwikkelde voor gebruik in servomotoren.

Een ander kenmerk van deze NSK lagers is de DW-afdichting die een combinatie biedt van

een uitzonderlijk goede afdichting en een laag wrijvingskoppel. Met DW-afdichtingen

ontwikkelden de ontwerpers van het bedrijf een effectieve oplossing ontwikkeld voor de op

het eerste zicht tegenstrijdige eisen van betrouwbare afdichting en energie-efficiënte

werking van de lagers.

Het assortiment diepgroefkogellagers voor servomotoren is beschreven in een nieuwe

catalogus getiteld 'Lagers voor elektromotoren', die in gedrukte vorm of als PDF-download

beschikbaar is bij: www.nsk-literature.com/de/industrial-motor-bearings

  NSK servo motoren

Beeld: Servomotoren brengen specifieke uitdagingen met zich mee die de werking van

conventionele elektrische motorlagers kunnen bemoeilijken.

NSK Europe Ltd. is de Europese organisatie van de in Tokio gevestigde lagerfabrikant NSK, die in 1916 in Japan werd opgericht en vandaag ongeveer 31.000 mensen in dienst heeft ten behoeve van haar wereldwijde activiteiten.

NSK Deutschland GmbH

Harkortstraße 15

40880 Ratingen

Germany

Marie-Dominique Pilath

E-mail : pilath-m@nsk.com