Beheersplannen bieden meer inzicht in kosten

Valmet

Dankzij de moderne elektronica en informatietechnologie kunnen we productieprocessen steeds beter besturen en beheersen. Maar hoe beheren en onderhouden we de procesbesturingen? Valmet in Amersfoort biedt zijn klanten daarvoor oplossingen aan.

Vijftien tot twintig jaar geleden bestond een DCS of plc/Scada-systeem bij nagenoeg elke leverancier uit zelf ontwikkelde apparatuur en software: bedienstations, procesregelaars, I/O-rekken, operating systemen, bussystemen, enzovoorts. Een hedendaagse procesbesturing bestaat uit standaard monitoren, pc's, servers, operating systemen, bussystemen en zelfs standaard procesregelaars en I/O-rekken.

Open systemen zijn goedkoper, maar brengen ook problemen met zich mee, zoals updates en beschikbaarheid van onderdelen. Valmet helpt zijn klanten met beheersplannen hun systemen up-to-date te houden.

Beheer en onderhoud

Een beheersplan begint met een inventarisatie van de bestaande apparatuur en infrastructuur. Het omvat een totaaloverzicht van alle hardware, met een inschatting van de te verwachten resterende levensduur. Daarin neemt Valmet ook een advies voor vervanging mee.

Een beheersplan bevat aanbevelingen voor vervanging en upgrading. Hierin geeft Valmet aan wat het in welk jaar wil doen, waarom het dat adviseert en wat het kost. In een contract worden onder meer het schema van vervanging, prijsafspraken, verantwoordelijkheden en juridische aspecten vastgelegd. Maar meerjarenafspraken moeten ook ruimte bieden voor nieuwe inzichten, alternatieve oplossingen, uitbreidingen of herinrichting.

Het volledige artikel vind je in Automatie | PMA #7. Twee gratis nummers ontvangen? Klik hier.