Adverteren

Description Automatie | PMA

Vaktijdschrift Automatie | PMA

Het onafhankelijke vaktijdschrift Automatie | PMA wordt in print naar volle tevredenheid gelezen door ruim 44.000 dmu’s die zich met name bezighouden met de integratie, het ontwerp, de installatie, het onderhoud, het gebruik en de in- en verkoop van automatiseringssystemen en instrumentatie voor de procesindustrie, productie-industrie en machinebouw. Een ideaal medium om te adverteren

Automatie | PMA telt 9.884 abonnementen. Op basis van lezersonderzoek is gebleken dat deze lezersgroep, die uitsluitend bestaat uit decision makers, hoogopgeleid, relevant en zeer geïnteresseerd is. Kortom, Automatie | PMA wordt gelezen door specialisten die nauw betrokken zijn bij het inkoop- en beslissingsproces in de gehele industriële automatiseringsbranche.

Vakblad tarieven

Thema’s, doelgroepen, redactieteam en -raad, bereikcijfers en tarieven? Download hier de mediagegevens (pdf) of neem contact op met Erik de Jong, telefoon +31 (0)6 24 68 52 25 of stuur een bericht naar e.dejong[at]archermedia.nl.

Online tarieven

Hieronder treft u een schema met onze banner-tarieven voor deze site. Alle prijzen per maand.

no 1x 3x 6x 12x 24x
1 700 600 550 500 400
2 500 450 400 350 300
4 600 500 450 400 300

Online tarieven

 

1. Leaderboard banner 728 px x 90 px
2. Rectangle banner 300 px x 250 px
4. Content banner 620 px 150 px

 


Bovengenoemde tarieven zijn in EUR en exclusief BTW. De betaling geschiedt ineens voorafgaand aan de gehele plaatsingsperiode. Op de website worden maximaal 3 banners in carrouselvorm getoond op alle bannerposities. Meer weten over onze online advertentiemogelijkheden? Neem contact op met Erik de Jong, telefoon +31(0)23-7370763 of stuur een bericht naar e.dejong[at]archermedia.nl.

Magazine Automatie | PMA

The technical magazine Automatie | PMA is to satisfactorily read by over 44,000 dmu’s who are mainly concerned with the integration, design, installation, maintenance, use, purchase and sale of automation systems and instrumentation for the process industry, production industry and machine building.

Automatie | PMA employs 9,884 subscriptions. Based on reader survey showed that this group of readers, which consists exclusively of decision makers, highly educated, highly relevant and interested. In short, Automatie | PMA is read by specialists who are closely involved in the purchasing and decision-making throughout the industrial automation industry.

Rates print magazine

Themes, target groups, editorial team and board, range figures and tariffs? Please download the Media Kit 2019 (pdf) or contact Archer Media, Erik de Jong, phone +31(0)23-7370763 or send a message to e.dejong[at]archermedia.nl.

Rates online advertisement

Below you will find an overview of our various online advertisement rates.

no 1x 3x 6x 12x 24x
1 690 600 550 500 400
2 350 300 275 250 200
3 300 250 225 200 150

Online tarieven

 

1. Leaderboard banner 728 px x 90 px
2. Rectangle banner 300 px x 250 px


The abovementioned rates are in Euros excluding VAT. Payments are to be made outright and before placement of the first banner. All banner-locations on the website will display up to 3 revolving banners.

 

Advertisment ad adsense adlogger