Adverteren

Description Automatie | PMA

Vaktijdschrift Automatie | PMA

Het onafhankelijke vaktijdschrift Automatie | PMA wordt in print naar volle tevredenheid gelezen door ruim 47.000 dmu’s die zich met name bezighouden met de integratie, het ontwerp, de installatie, het onderhoud, het gebruik en de in- en verkoop van automatiseringssystemen en instrumentatie voor de procesindustrie, productie-industrie en machinebouw. Een ideaal medium om te adverteren

Onze lezers

Automatie | PMA telt 10.500 abonnementen (waarvan 5.600 betaald). Op basis van lezersonderzoek is gebleken dat deze lezersgroep, die uitsluitend bestaat uit decision makers, hoogopgeleid, relevant en zeer geïnteresseerd is. Kortom, Automatie | PMA wordt gelezen door specialisten die nauw betrokken zijn bij het inkoop- en beslissingsproces in de gehele industriële automatiseringsbranche.

Lezersonderzoek

Vakblad mediagegevens en tarieven

Thema’s, doelgroepen, redactieteam en -raad, bereikcijfers en tarieven? Download hieronder de mediagegevens (pdf) of neem contact op met Erik de Jong, telefoon +31 (0)6 24 68 52 25 of stuur een bericht naar edejong[at]advercom.nl.

Mediagegevens

Online tarieven

Hieronder treft u een schema met onze banner-tarieven voor deze site. Alle prijzen per maand.

no 1x 3x 6x 12x 24x
1 690 600 550 500 400
2 350 300 275 250 200
3 300 250 225 200 150
4 590 500 450 400 300

Online tarieven

1. Leaderboard banner 728 px x 90 px
2. Rectangle banner 300 px x 250 px
3. Vertical banner 120 px 240 px
4. Content banner 620 px 150 px


Bovengenoemde tarieven zijn in EUR en exclusief BTW. De betaling geschiedt ineens voorafgaand aan de gehele plaatsingsperiode. Op de website worden maximaal 6 banners in carrouselvorm getoond op alle bannerposities. Meer weten over onze online advertentiemogelijkheden? Neem contact op met Erik de Jong, telefoon +31 (0)6 24 68 52 25 of stuur een bericht naar edejong[at]advercom.nl.

Vacatures plaatsen op onze site

Het is ook mogelijk uw openstaande vacatures te plaatsen op onze digitale vacaturebank. Hiermee brengt u uw vacature direct onder de aandacht bij relevante kandidaten uit de (industriële) automatiseringsbranche. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Erik de Jong, telefoon +31 (0)6 24 68 52 25 of stuur een bericht naar edejong[at]advercom.nl.

Aanleverspecificaties

Hieronder treft u een beschrijving van de aanleverspecificaties voor advertenties van onze studio APR Media Groep voor advertentie- en bannermateriaal. Let op! Alle banners zijn statisch en mogen niet beschikken over bewegend beeld. Graag ontvangen we de banner NIET in GIF-formaat (.gif), maar in JPEG-formaat (.jpg). Banners hebben een bestandsformaat kleiner dan 100 kb. Bij iedere plaatsing levert u een url (landingspagina) waarnaar doorverwezen word aan. Kosten, veroorzaakt door aanlevering van niet plaatsingsgereed bannermateriaal, zullen tegen kostprijs (€ 85,- p/uur) worden doorberekend.

Aanleverspecificaties

Magazine Automatie | PMA

The technical magazine Automatie | PMA is to satisfactorily read by over 47,000 dmu’s who are mainly concerned with the integration, design, installation, maintenance, use, purchase and sale of automation systems and instrumentation for the process industry, production industry and machine building.

Subscriber

Automatie | PMA employs 10,500 subscriptions (of which 5,600 paid). Based on reader survey showed that this group of readers, which consists exclusively of decision makers, highly educated, highly relevant and interested. In short, Automatie | PMA is read by specialists who are closely involved in the purchasing and decision-making throughout the industrial automation industry.

Reader Survey

Specs

Our designstudio APR Media Groep has bundled the requirements and specs for our ads and banners in Dutch. All banners are static and may not contain any motion graphics. We accept only material in JPEG format, smaller than 100 kb. GIF is NOT accepted. For every banner placement a URL should be supplied to which the banner should link. Additional costs incurred by supplying incomplete content will be charged at € 85,- an hour.

Specs

Rates online advertisement

Below you will find an overview of our various online advertisement rates.

no 1x 3x 6x 12x 24x
1 690 600 550 500 400
2 350 300 275 250 200
3 300 250 225 200 150

Online tarieven

1. Leaderboard banner 728 px x 90 px
2. Rectangle banner 300 px x 250 px
3. Vertical banner 120 px 240 px


The abovementioned rates are in Euros excluding VAT. Payments are to be made outright and before placement of the first banner. All banner-locations on the website will display up to 3 revolving banners.

Rates print advertisement

Themes, target groups, editorial team and board, range figures and tariffs? Please download the Mediakit here (pdf) or contact Advercom, Erik de Jong, phone +31(0)23-7370763 or send a message to edejong[at]advercom.nl.

Mediakit

Advertisment ad adsense adlogger